Хогар страшни

тука стрипови со хогар страшни кој беа прикажани во
кликај стрип 1
кликај стрип 2
кликај стрип 3